Invitasjon til Slåtten 2015

Lørdag 28. og søndag 29. november arrangerer Delfana svømmestevnet som i år har fått navnet «Slåtten» (tidligere Auto 23 cup). Stevnet er approbert og aktuellt for svømmere på K1, K2, K3 og K4 som er født i 2005 og tidligere (Må ha lisens)

Stevnet er todelt, noe som betyr at de som er født mellom 2003-2005 svømmer på formiddag og de som er født 2002 og tidligere svømmer på ettermiddagen. Se invitasjon for detaljer.

Invitasjon Slåtten 2015

Vår påmeldingsfrist er onsdag 18. november. Påmelding gjøres utelukkende til trener på gruppene.

K1, K2, K3: Tone-Lill, tonelill@arnaslk.no (Evt. på FB gruppe for K1, K2, K3)

K4: Mathilde, mathilde@arnaslk.no

NB! Etteranmeldinger blir fakturert dobbelt av arrangørklubb. For sen påmelding vil derfor medføre at dere må dekke denne ekstrautgiften.

Generellt om påmeldingsrutiner