Påmeldinger Fredagsmedley 3 og Chilli Cup – Arna SLK