Barnehager i bassenget

Det er høstferie i Bergen, skolene er stengt og mange voksne tar seg også en velfortjent ferieuke. I svømmeklubben betyr høstferie en kjempemulighet for svømmerne å få trent godt og mye, men det er også en mulighet til å komme med tilbud som ikke er mulig i den vanlige skolehverdagen.

Intensivkurs for 4-6 åringer

Barnehagene er ikke stengt i høstferien, og denne uken har vi tilbudt alle barnehagene i Arna å være med på et kursopplegg der de hver dag får en økt i bassenget. Vi stiller med dyktige instruktører og et flott opplegg, med mål om at flest mulig skal bli trygg i vannet.

Det er ikke alle barnehagene som er med i denne runden, men vi kommer til å kjøre nye runder senere, så det er fortsatt muligheter.

Samarbeid mellom kommunen og svømmeklubbene

Disse kursene er et resultat av at svømmeklubbene i Bergen og kommunen har sendt søknad til fylkesmannen(staten) om å få tildelt midler til å drive svømmeopplæring i barnehager og blant nyankomne flyktninger. Resultatet av denne søknaden er at vi nå setter i gang dette kursopplegget for barnehagebarna, samtidig som de andre svømmeklubbene gjør det samme.

Arbeidet med nyankomne flyktninger er fortsatt under avklaring, men det er også tildelt betydelige midler til  dette.

Hva betyr dette for Arna SLK?

Vi er svært takknæmmelige for muligheten til å arrangere disse kursene. Vår viktigste oppgave er å lære flest mulig barn å bli trygge i vann, og dette opplegget gjør at vi kan tilby gratis svømmeopplæring til barna. Samtidig kan vi tilby instruktørene våre enda mer arbeid, noe som gjør oss mer attraktiv som arbeidsgiver.