Reservasjon mot publisering av bilder

Vi bruker bilder av svømmerne våre i flere sammenhenger, og vi trenger derfor å få oppdatert listene våre for reservasjon mot publisering av bilder.

Gruppebilder ønsker vi å kunne bruke uavhengig av dette, men dersom du har veldig strenge innvendinger mot dette og, er det fint om du sier fra i kommentarfeltet.

Bilder som vi tar kan publiseres på nettsiden, Facebook gruppen, Facebook siden og Instagram. Dersom noen av dere  ønsker å reservere mot dette kan dere melde fra i dette skjemaet: https://docs.google.com/forms/d/1gDy3ox9Lxl-Qxp2XlEpSBzK3fpGY0s_NE3u8maYohPM/viewform

Dette skjemaet vil deles til de i klubben som har tilgang til å dele på disse platformene.