LÅMØ gruppe 2015/16

Alle utøvere i gruppene K4, K3, K2 og K1 som er i årsklassen 2000-2005 er automatisk en del av denne gruppen ved gitte forutsetninger:

  • Utøveren er villig til å delta på LÅMØ om man klarer å komme med.
  • Utøveren planlegger i samråd med trener hvor mange treninger som skal gjennomføres pr. uke, og gjennomfører de!
  • Krav om å stille på Lørdagstreningene.
  • Krav om å stille på samlinger i forbindelse med LÅMØ – gruppen.

Som medlem av denne satsningsgruppen vil man få være med på helgesamlinger hvor man fokuserer på LÅMØ- øvelsene. Det vil også være andre sosiale aktiviteter knyttet til disse samlingene. I tillegg får alle som er medlem av gruppen en stilig t-skjorte!

Det vil bli påmelding til gruppen via medlemsportalen, http://medlem.arnaslk.no, innen 10. oktober. (Velg aktivitet «LÅMØ-gruppe 15/16»)

Evt. spm kan sendes til hovedtrener Tone-Lill Angelskår, tonelill@arnaslk.no

Samlinger høsten 2015 vil være følgende datoer:

I tillegg er alle på LÅMØ-gruppen invitert til treningshelg i Strandebarm 20.-22. november!

Klokkeslett og sted for samlingene kommer vi tilbake til når det nærmer seg.

Hva er : LÅMØ og ÅM?

LÅMØ = Landsdel Årsklassemønstring ÅM = Årsklassemesterskap

Man kan delta i LÅMØ det året man fyller 11 år til det året man fyller 16 år.
For å delta i LÅMØ må svømmeren kvalifisere seg. Dette gjøres gjennom LÅMØ øvelsene. De 24 beste i hver av klassene 13 år til 16 år vil være kvalifisert. For klassene 11 og 12 år holder det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 5 øvelsene. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 LÅMØ-øvelsene. Gyldig påmeldingstid må være oppnådd på ALLE de 5 distansene.

Rangeringslistene ligger inne på medley.no; http://www.medley.no/index.aspx
(ranking – ÅMØ ranking landsdel)

Rankinglister oppdateres fortløpende etter approberte stevner, men i tiden mellom LÅMØ og ÅM er listene på nettet fryst (tider fra stevner i denne perioden registreres likevel og legges ut etter ÅM i april)

11 års klassen er med i kvalifiseringen, selv om kvalifiseringsperioden hovedsakelig foregår i det året de er 10 år og dermed ikke regnes som offisielle konkurransesvømmere. Tidene de svømmer på approberte stevner vil da ikke bli offentligjort før de er i 11 årsklassen. Altså; rangeringslister for 11 års klassen vil bli klar 1. januar det året LÅMØ arrangeres.

LÅMØ– øvelser for svømmere født 2005 (11 års- klassen)

400m fri,
50m butterfly,
100m bryst, 100m rygg og 200m medley

LÅMØ– øvelser for svømmere født 2000- 2004 (12-16 års- klassen)

400m fri,
100m butterfly,
200m bryst, 200m rygg og 200m medley

LÅMØ

I Norge er det 5 landsdeler hvor LÅMØ avholdes. LÅMØ arrangeres likt både på dag og klokkeslett i alle landsdelene. Alle deltakere må delta i alle øvelsene under LÅMØ. 

ÅM

LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år.
Etter LÅMØ er avsluttet vil det bli laget en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene. De
tre beste 11- og 12-åringene på landsbasis vil få tilsendt diplom fra NSF.
13 – 16 årsklassene er de 24 beste i hver klasse (landsbasis) kvalifisert. Rangering skjer etter sammenlagt 4 beste poengsummene fra de 5 LÅMØ-øvelsene.