Nye treningstider og utvidet gruppestruktur

Endelig er vi klar for å kjøre i gang med trening på Garnes. Ny sesong og nye muligheter. Vi håper alle er motiverte og klare. Mandag 31. august er dagen vi starter med nye tider og nye grupper.

Denne høsten har vi valgt å gjøre noen spennende endringer som vi håper og tror vil hjelpe oss å bli en bedre svømmeklubb for alle.

VIKTIG! Les HELE dette skrivet, inkludert lenkene på slutten av teksten.

Arna SLK skal være en breddeklubb med rom for svømmere på alle ambisjonsnivå. Mosjonister og verdensmestre skal kunne kalle Arna SLK for sin klubb.

Å være en breddeklubb handler om å legge til rette for at alle kan utfolde seg, og ikke prøve å plassere alle inn i samme form. Med dette i bakhodet har vi bestemt oss for å opprette to nye treningsgrupper.

Ungdomsrekruttene (UR)
Vi ønsker å gi et enda bedre tilbud til ”nye” svømmere fra og med mellomtrinnet. (5. klasse). Dette gjelder svømmere som ikke har komt inn i gruppene via den tradisjonelle kursstigen, eller for svømmere som har vert borte fra svømming siden man gikk på kurs.
Dagens situasjon er at disse svømmerne plasseres sammen med 7-8 åringer som kommer direkte fra kurs. Med ganske forskjellig utgangspunkt for læring og mestring, blir ikke dette ideellt for noen, og derfor ønsker vi å legge til rette for at disse ungdommene skal få et godt tilbud, sammen med jevnaldrende. Med et et godt sosialt miljø og mye treningsglede som basis håper vi at mange ønsker å bli med her. Trenere vil selvsagt se an at man har et nivå for å kunne følge treningene på tilfredstillende måte, og kan anbefale crawlkurs for ungdom for å bli klar for gruppen.

Denne gruppen jobber mot å bli dyktige nok til å kunne bli en del av konkurransegruppene våre (K4). Vi tror at dette vil være med å gi oss større bredde oppover i gruppestigen, noe som er utrolig viktig for at vi skal hjelpe alle å realisere sine mål, best mulig.

T1 – Treningspartiet

Vi opplever at en del svømmere slutter å svømme når de møter en tøffere treningssituasjon på konkurransegruppene. Treningsmengde og intensitet kan rett og slett være på et nivå som svømmeren ikke ønsker å være en del av. Alternativet har altfor ofte vert å slutte med svømming. Dette er trist, og vi ønsker å gjøre et seriøst forsøk på å unngå dette.

To dager i uken vil vi tilby et treningsopplegg til svømmere som først og fremst ønsker å delta for treningen sin del og det sosiale miljøet. Gruppen vil trene samtidig som konkurransegruppene, og vil dermed bli en del av miljøet i disse gruppene.

Vi håper virkelig at svømmere og foresatte ser på dette som en god mulighet til å fortsette med svømming, selv om man kanskje ikke vil konkurrere på samme måte som tidligere. Dette tilbudet tror vi er viktig, og vi håper derfor at det blir benyttet.

Nye navn på treningsgrupper

Svømmeskolen vår er i enorm vekst. De siste par årene har vi tredoblet størrelsen, og vi tror at det fortsatt er store muligheter for å vokse videre.

Vi følger svømmeforbundets kursopplegg, og de forskjellige kursene har navn etter sjødyr. De neste utvidelsene vi vil gjøre innebærer at vi får inn kurs som heter Delfin og Hai. Som de fleste av dere vet er disse navn som er brukt på treningspartiene våre, og derfor blir det behov for navneendring for å unngå forvirring.

Vi har undersøkt litt hva som er vanlig å gjøre i andre svømmeklubber, og det vi i stor grad ser, er at man opererer med gruppenavn som A, B, C, D osv. eller K1, K2, K3 osv.

Vi har bestemt oss for å gå for en mellomting. Vi ønsker å bevare litt av identiteten vår (Gullfisk og Laks), samtidig som vi ønsker at nye navn skal fokusere på hva gruppene er. Konkurransegrupper. (K=Konkurranse).

Rekruttgruppene vil fortsette å hete Gullfisk og Laks, mens Ungdomsrekruttene vil få navnet Ungdomsrekruttene (forkortet UR).
Konkurransegruppene (K), vil heretter hete K1 (hai), K2 (piraja), K3 (sverdfisk), K4 (delfin)

Treningspartiet kaller vi for enkelhetsskyld T1. (Tallet 1 håper vi kan bære bud om at vi ser for oss at vi i framtiden kan utvide her og.)

Før oppstart på mandag vil svømmerne som skal flyttes opp få beskjed fra trenerene hvilken gruppe de skal trene med. Dersom ingen beskjed mottatt, møter en som vanlig på samme gruppe som før sommeren.

Last ned treningstider:
Treningstider

Informasjon om de forskjellige gruppene:
Treningsgrupper og aktivitetstilbud – Arna SLK

Spørsmål kan fortrinnsvis rettes til trener på din gruppe,  hovedtrener Even Holm, even_holm@hotmail.com, eller sportslig leder Bård Kreybu, kreybu1@gmail.com

 

Hva skjer med publikumsbadingen!

Vi annonserer publikumsbading ila. kort tid. Nytt av året er at vi kommer til å slutte med familiebading i ukedagene og heller tilby et utvidet opplegg på lørdag formiddag. Tirsdags kveld vil vi ha åpent for voksenbading fra kl. 20.00. Følg med for mer info.

 

Vi ønsker alle en flott svømmesesong.