Støtte fra Sparebanken Vest

Onsdag 10. juni var vi invitert til Arna Idrettspark av Sparebanken Vest til utdeling av allmennyttige midler. Her ble svømmeklubben tildelt kr 15000,- i støtte.

Vi vil takke Sparebanken Vest for støtten, og kan forsikre om at pengene skal brukes på best mulig måte.

Les mer om støtteordningen her:
https://www.spv.no/om-oss/lokalt-engasjement/allmennyttige-midler