Bestilling av klubbutstyr juni 2015

Bestilling av klubbtøy kan gjøres innen mandag 29. juni på denne lenken: https://docs.google.com/forms/d/1Q5MEGQqcQda6M28L4ojbFIzTA7uOjJJ4mtRSPE8lHDA/viewform

Sjekk utvalget her: http://arnaslk.no/for-svommerne/klubbutstyr/

For at tøy skal bli sendt med bestillingen, må penger være på klubbens konto innen 29. juni. Husk å merk betalingen med klubbtøy og navn.

Kontonr: 3633.51.24450

Klærne leveres ut på oppstartsleir i Strandebarm, eller i etterkant av denne.