Åpent møte om svømmestrukturen i Arna Bydel

Vi er opptatt av å ha et godt svømmetilbud i Arna og da trenger vi svømmehall. Arna Arbeiderpartilag er vertskap for «Åpent møte om svømmestrukturen i Arna Bydel» og svømmepresident Per Rune Eknes og Janne Gro Nyheim Rasmussen fra Arna SLK er blant de som stiller med innlegg.

Uavhengig av politisk syn og tilhørighet håper vi mange stiller opp for å sette fokus på denne saken og vise at dette er viktig for oss.

Sted: Gymsal Garnes ungdomsskole, 10. juni kl. 19.00

Program

19.00 Åpning
19.10 Innledning v/byrådslederkand. AP Harald Schjelderup (15 min)
19.25 Innledning v/svømmepresident Per Rune Eknes (20 min)
19.45 Innledning ASLK v/Janne Gro Nyheim Rasmussen (10 min)
19.55 Innledning FAU Ytre Arna v/leder Stian Haveland (10 min)
20.05 Innledning FAU Garnes v/ (10 min)
20.15 Paneldebatt/innlegg fra salen
21.00 Slutt