Invitasjon til Nordialog Cup

Delfana inviterer til approbert og uapprobert (Mini Cup) stevne 12.-14. juni. Det vil si at alle som er født i 2007 eller tidligere har mulighet til å være med på stevne.

For de som ikke skal til NM, blir dette sesongens siste konkurranse, og vi håper at så mange som mulig er klar for å bli med.

Påmeldingsfrist er tirsdag 2. juni kl. 20.00.

De som skal svømme approbert melder seg på gjennom treneren på gruppen sin.

De som skal svømme Mini Cup (Uapprobert) melder seg på via dette skjemaet: https://docs.google.com/forms/d/1dpZwliIwTZRaXEMP-IQn5uQNOj7ynh-diI5K3JU7uOE/viewform

Invitasjon til Nordialog Cup