Invitasjon til avduking Aleksander Dale Oen statue

Øygarden kommune inviterer til avduking av statue av Aleksander Dale Oen og minnekonsert på kystmuseet i Øygarden, 28. mai kl. 18.00. Svømmemiljøet er også invitert, så her er det mulig for alle som ønsker å delta å være med.

Øygarden kommune setter opp gratisbusser fra AdO arena og vi må derfor ha påmelding til dette innen 25. mai. Send mail til kristianblom@gmail.com dersom noen ønsker å være med.

Konserten starter kl 18.00 og varer til ca. 19.45 (20)

Bussen kjører fra ADO Arena kl 16.30. Retur fra Øygarden er ca. kl 20.00

Invitasjon