Bassenget stenger 1. juni – Vi fortsetter treningene!

1. juni stenger bassenget på Garnes for at man skal få gjennomført nødvendig vedlikehold i tide til at vi kan ha full drift fra medio august.

Det er selvsagt svært uheldig for en svømmeklubb å være uten svømmehall, men det er også kritisk at bassenget er i full drift til vi skal starte opp etter sommeren. Vi har snudd oss rundt, ringt til svømmevenner og sett på flere andre muligheter, og vi tror vi skal klare å gi et godt tilbud til alle gruppene de siste tre ukene av sesongen.

Følg derfor med i ukene framover for oppdateringer vedr. treningstider.

Klubbcup som er satt opp 17. juni blir flyttet til 27. mai, men avslutning med grilling på 4H gården går 17. juni som planlagt.