Informasjon om klubbcup

Som dere vet måtte vi utsette forrige klubbcup pga. stengt basseng. Siden vi nå har mindre kapasitet i bassenget på Garnes, har vi valgt å slå sammen to klubbcuper, slik at bryst og fri gjennomføres samme dag, 17. juni.

Dette er også dagen for sommeravslutningen der vi etter stevnet samles på 4H gården for grilling, sosialt samvær og premiering.

Sett av datoen.