Status basseng

Siste status vedr. bassenget (18. mars) er at det ikke er noe nytt, utover at det jobbes med å finne en løsning fra kommune/skole/vaktmester. Vi avventer ny status førstkommende fredag.

Håpet nå er at vi kan få i gang aktivitet fra mandag i neste uke, men dette er foreløpig usikkert.
Følg med på her på FB. Ny informasjon kan komme når som helst.