Publikumsbading utgår i uke 13

Pga. stengt basseng på Garnes, utgår publikumsbading i uke 13.