Publikumsbading avlyses fram til sommeren

Hver tirsdag og torsdag har Arna SLK invitert publikum til bassenget på Garnes til bading. Dette er en viktig del av det å drive svømmeklubben og noe vi skal fortsette med fremover.

Derfor er det trist at vi må avlyse de resterende øktene fram mot sommeren. Grunnen til dette er rett og slett at bassenget på Garnes trenger en større reparasjon som skal gjøres i sommerferien, og frem til dette er gjort, er bassengets kapasitet halvert.

Dersom vi skulle fortsatt med publikumsbading fram mot sommeren, ville dette i praksis ment at vi måtte sendt hjem mange badende pga. fullt basseng, samtidig vil vi slite med å gjennomføre primæraktivitetene til svømmeklubben, svømmeopplæring og svømmetrening. Vi har mange barn, unge og voksne på kurs og trening hver uke, og med halvert kapasitet i et allerede fullt basseng, medfører det store utfordringer, som vi gjør vårt beste for å løse.

Kapasiteten er såpass sprengt at vi må sende svømmere til andre basseng i Bergen, og selv med gigantiske AdO Arena på plass, er kapasiteten i byen vår sprengt. Dette viser hvor viktig det er for Arna med et eget basseng, og vi håper at planene for ny skole i Arna realiseres med et nytt og moderne basseng, med enda større kapasitet.

Vi håper på forståelse for dette tiltaket, og kan love at vi er tilbake med full styrke fra høsten av.