Fortsettende årsmøte

Torsdag 26. mars, kl. 18.00, avholdes fortsettende årsmøte for Arna SLK. På grunn av manglende kandidater til styret kunne vi ikke avholde valg etter gjeldende regler på det ordinære årsmøtet.

Årsmøtet behandler én gjenstående sak. Sak 10, valg. (Se innkalling til ordinært årsmøte)

Dersom du ønsker å se valgkomiteens innstilling, kan du sende mail til susannkberg@hotmail.com for å få denne tilsendt.

Sted: Paviljongen på Garnes ungdomsskole.

Vel møtt!