Har du lyst å bidra til å få flere idrettsanlegg i Arna?

På vegne av idrettslagene i Arna jobber gruppen «Arna Idretts- og fritidspark 2020» for at idretten i Arna skal få et nødvendig løft på anleggssiden.

Vi er allerede gruppe på åtte personer med representanter fra Arna Turn og Idrettslag, Arna-Bjørnar, Bjørnar, IL Fri og Arna Svømme- og livredningsklubb, men ønsker gjerne å få med flere som er opptatt av idrettens vilkår i Arna.

I tiden fremover kommer vi til å konkretisere arbeidet og lage undergrupper som jobber med:

  • Følge opp planer for ny skole på Seimsmyrane og utviklingsplaner for Indre Arna
  • Kommunikasjon til styre- og medlemmer i idrettslagene, og mot media og befolkningen generelt
  • Kostnader og mulig finansiering av anlegg.

Ta kontakt med Martin Hirth
Tlf: 908 78 241
E-post: martinlarsenhirth@gmail.com

(Bildet er hentet fra bygdanytt.no)