Info om betaling av lisens

Klubben har fått oversikt på svømmere som er registrert og info om nytt KID nummer for betaling av ny lisens for 2015. Det er sendt ut mail til alle som er registrert med info om hvordan betale lisensen. Sjekk mailens vedlagte liste for å finne KID nummer som dere skal bruke ved betaling.

Det er dere selv som må betale lisensen. Man må ha gyldig og betalt lisens for å svømme approbert stevne.

Lisenssummer 2015

Lisenssummer 2015 er som følger (uendret for 10-12 års lisens, 100 kr mer på grunnlisens og 300 kr mer på utvidet lisens):

Kr 350,- for 10-12 års lisens (utøvere født 2003, 2004 og 2005 – forsikret gjennom NIF sin Barneidrettsforsikring)

Kr 600,- for grunnlisens (utøvere født 2002 og tidligere)

Kr 900,- for utvidet lisens (valgfritt for alle, dvs utøvere født 2005 og tidligere)

 

NB! Dersom dere ikke har mottatt mail med informasjon, send varsel om dette til kasserer@arnaslk.no snarest mulig slik at vi kan ordne opp i dette.