LÅMØ samling

Da er tiden inne for ny LÅMØ- samling på garnes! Denne gangen går samlingen over to dager:

Lørdag 22. november, fra kl. 10.00-13.00
Søndag 23. november, fra 12.00-15.00

Alle må ha med seg tøy til trening i basseng og gymsal. Det blir servert lunsj etter trening begge dager.

Om det er spørsmål ang. samling må dere gjerne sende en mail til even_holm@hotmail.com, eller spørre trener for din gruppe.

Håper alle påmeldte stiller klar til trening lørdag, snakkes da!

Hilsen trenerene i Arna SLK