Klubbens e-post adresser

Vi har standardisert bruken av e-postadresser i klubben vår. Dette er for at vi skal bli mindre sårbar for at informasjon forsvinner når vi får nye personer inn i roller eller at personer skifter e-postadresser.

Det er følgende adresser som gjelder:

leder@arnaslk.no går til styreleder og nestleder (Kjersti Krogsrud og Kristian Blom)

styret@arnaslk.no går til styremedlemmer

kasserer@arnaslk.no går til kasserer (Ronny Førland)

kurs@arnaslk.no går til kursansvarlig (Christina Dyngeland Kjellid) – Påmeldinger via tryggivann.no

stevne@arnaslk.no går til ansvarlig(e) for stevnepåmelding (Kristian Blom) – I hovedsak skal denne mailen brukes til spørsmål og endringsmeldinger.

webmaster@arnaslk.no går til ansvarlig for nettsiden (Kristian Blom)  – For alle henvendelser vedr. nettsiden