Minneord: August Vold er gått bort

August ble kjent med svømmeidretten gjennom sine sønner som var aktive svømmere på landslagsnivå. Han har vært medlem i Arna SLK siden 1971 og var en av stifterne av klubben.

August har hatt flere ulike verv i klubben. Han var leder i en årrekke. Så lenge helsen holdt ledet han årsmøtet i klubben og gav møtet en verdighet og tyngde. Han likte å komme i god tid før møtet slik at han hadde tid til en prat, kaffe og et tebrød fra Hjelle. Etter at August gikk ut av styret, var han revisor i klubben. Dette var et verv han hadde inntil sønnen Andreas overtok for to år siden. Da kan vi regne oss frem til at August har hatt et eller annet verv i Arna SLK i 40 år. Det er imponerende. For sitt brennende engasjement og innsats ble August utnevnt til æresmedlem i klubben.

August satt som styremedlem i Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund i en periode på 80-tallet. Dette var et tiår som en på mange måter kan si var glansperioden for klubben, der vi også hadde hele 8 svømmere som var med på ulike landslag. Ingen andre Arnasvømmere har oppnådd så høye prestasjoner internasjonalt som Andreas, eldste sønnen til August.

Vi i Arna SLK kjenner August som en mann som hadde klubben i sitt hjerte. Tusen takk for alt du bidro med August. Vi lyser fred over ditt minne.

Janne Gro Nyheim Rasmussen, på vegne av Arna SLK

Legg igjen en kommentar