Dommerkurs

For å gjennomføre approberte stevner, er det viktig med dommere. Det betyr at vi i Arna SLK må ha noen som kan ta på seg denne oppgaven. Vi har noen få som stiller opp og tar på seg denne oppgaven, men for at vi skal kunne arrangere stevner i fortsettelsen er det viktig at vi får flere med.

Kunne du tenke deg dette? Ta kontakt på styret@arnaslk.no!

Se vedlegg for info.

Legg igjen en kommentar