Publikumsbading

Vi er glad for å kunne tilby publikumsbading i bassenget på Garnes! Publikumsbading er drevet på dugnad av foreldre og foresatte i svømmeklubben og inntektene fra dette brukes til å skape mer og bedre aktivitet for klubbens medlemmer.

Vårt tilbud

  • Lørdag 11.00-12.00
  • Tirsdag 19.45-20.45 (16 år og eldre)

Ansvarlig for publikumsbading er Kjartan Nordahl, kjanorda@hotmail.com

Oppdatert info finner du alltid på vår Facebook side: https://www.facebook.com/publikumsbading/

NB! VI har fri alle helligf

Høstens datoer tirsdager – Klikk inn på Facebook event

 

Høstens datoer lørdager – Klikk inn på Facebook event

 

 

Lørdag formiddag:

Åpent for barn og voksne. Et banetau ligger ute for å gi et svømmetilbud til mosjonister. Bassenget er tilgjengelig fra kl. 11.00-12.00.

Vi kan ta i mot 33 badende samtidig.

Priser barn (under 16 år)
1 time: 40 kr
Priser voksne (16 år og eldre)
1 time: 60 kr

Tirsdag kveld:

Åpent for voksne som vil mosjonere/trene. Kl. 19.45-20.45. Må være ute av garderoben til kl. 21.

To baner disponeres.

Priser voksne (16 år og eldre)
60 minutt: 60 kr

Kart:


View Larger Map